• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy

Chuyên đề kiến tập cấp Thành phố “Tiếp cận học qua chơi và đổi mới hình thức tổ chức hoạt động Giáo dục lĩnh vực phát triển thẩm mĩ”.