TRƯỜNG CÔNG LẬP

1. Trường TH Nam Trung Yên
2. Trường TH Nguyễn Khả Trạc
3. Trường TH Nghĩa Đô
4. Trường TH Nghĩa Tân
5. Trường TH Mai Dịch
6. Trường TH Dịch Vọng B
7. Trường TH Dịch Vọng A
8. Trường TH Quan Hoa
9. Trường TH Yên Hòa
10. Trường TH Trung Hòa
11. Trường TH Trung Yên
12. Trường TH An Hòa

TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
13. Trường TH Nguyễn Siêu
14. Trường TH Lý Thái Tổ
15. Trường TH Hermann Gmeiner
16. Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Cầu Giấy
17. Trường TH Thăng Long Kidsmart
18. Trường TH Global
19. Trường TH Quốc tế Gateway
20. Trường TH Jean Piaget