TRƯỜNG CÔNG LẬP

1. Trường THCS Trung Hòa
2. Trường THCS Yên Hòa
3. Trường THCS Dịch Vọng
4. Trường THCS Mai Dịch
5. Trường THCS Nghĩa Tân
6. Trường THCS Lê Quý Đôn
7. Trường THCS Cầu Giấy
8. Trường THCS Nam Trung Yên
9. Trường THCS Dịch Vọng Hậu

TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
10. Trường THCS Nguyễn Siêu
11. Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm
12. Trường THCS Nguyễn Tất Thành
13. Trường THCS Hà Nội-Amsterdam
14. Trường THCS Hermann Gmeiner
15. Trường THCS Lý Thái Tổ
16. Trường THCS Global
17. Trường THCS FPT
18. Trường THCS Lương Thế Vinh
19. Trường THCS QT Gateway