Friday, 19/10/2018 - 15:11|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực giáo dục

.

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thành lập trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

2

Cho phép hoạt động của trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

3

Sáp nhập, chia tách trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

4

Giải thể trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

5

Thành lập trường Tiểu học tư thục

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục

7

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục

8

Giải thể trường Tiểu học tư thục

9

Thành lập trường THCS tư thục

10

Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục

11

Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục

12

Giải thể trường THCS tư thục

13

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

14

Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng

15

Chuyển trường đối với học sinh THCS

16

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp THCS (trong và ngoài nhà trường)

17

Cấp bản sao, đính chính các văn bằng, chứng chỉ

18

Công nhận xã đạt tiêu chuẩn phổ cập xóa mù chữ

19

Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

20

Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp xã.

21

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

22

Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

23

Cho phép hoạt động giáo dục ở trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

24

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

25

Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

26

Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS tư thục

27

Công nhận chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tư thục

28

Chuyển đổi địa điểm trường mầm non Tư thục

29

Công nhận hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị

30

Cho phép trường THCS hoạt động trở lại

31

Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường TH, THCS

32

Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động trở lại

33

Thành lập trường phổ thông dân  tộc bán trú

34

Cho phép trường phổ thông dân  tộc bán trú hoạt động

35

Sát nhập, chia tách trường phổ thông dân  tộc bán trú

36

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

37

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động trở lại

38

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Thu tuc 01_Thanh lap truong MN nha tre Tu thuc.doc Thu tuc 02_Cho phep hoat dong truong MN nha tre tu thuc.doc Thu tuc 03_Sat nhap chia tach truong MN nha tre tu thuc.doc Thu tuc 04_Giai the truong MN nha tre tu thuc.doc Thu tuc 05_Thanh lap truong Tieu hoc tu thuc.doc Thu tuc 06_Cho phep Hoat dong giao duc o truong Tieu hoc tu thuc.doc Thu tuc 07_Sat nhap chia tach truong Tieu hoc tu thuc.doc Thu tuc 08_Giai the truong Tieu hoc tu thuc.doc Thu tuc 09_Thanh lap truong THCS Tu thuc.doc Thu tuc 10_Cho phep hoat dong giao duc o truong THCS tu thuc.doc Thu tuc 11_Sat nhap chia tach truong THCS tu thuc.doc Thu tuc 12_Giai the truong THCS tu thuc.doc Thu tuc 13_Thanh lap Trung tam hoc tap cong dong.doc Thu tuc 14_Giai the Trung tam hoc tap cong dong.doc Thu tuc 15_Chuyen truong cap THCS.doc Thu tuc 16_Cap giay phep_gia han giay phep to chuc hoat dong day them hoc them cap THCS.doc Thu tuc 17_Cap-ban-sao-dinh-chinh-cac-loai-bang-va-cac-loai-giay-chung-nhan.doc Thu tuc 18_Cong nhan Phuong dat chuan PCGD-XMC.doc Thu tuc 19_Cong nhan truong Tieu hoc dat muc chat luong toi thieu.doc Thu tuc 20_Quy trinh danh gia hoc tap cong dong cap xa.doc Thu tuc 21_Cong nhan pho cap giao duc mam non 5 tuoi.doc Thu tuc 22_Thanh lap truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc (cao nhat la cap THCS).doc Thu tuc 23_Cho phep hoat dong giao duc o truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc.doc Thu tuc 24_Sat nhap chia tach truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc.doc Thu tuc 25_Giai the truong pho thong tu thuc co nhieu cap hoc.doc Thu tuc 26_Chuyen doi chu truong mam non tieu hoc, THCS tu thuc.doc Thu tuc 27_Cong nhan hieu truong, pho hieu truong truong mam non tu thuc.doc Thu tuc 28_Chuyen doi dia diem truong MN tu thuc.doc Thu tuc 29_Cong nhan hoi dong truong hoac hoi dong quan tri.doc Thu tuc 30_Cho phep truong THCS hoat dong tro lai.doc Thu tuc 31_Thanh lap lop nang khieu TDTT trong truong tieu hoc va thcs.doc Thu tuc 32_Cho phep truong MG_MN_NT hoat dong giao duc.doc Thu tuc 33_Thanh lap truong pho thong dan toc ban tru.doc Thu tuc 34_Cho phep truong PTDT ban tru hoat dong giao duc.doc Thu tuc 35_Sat nhap_Chia tach truong PTDT ban tru.doc Thu tuc 36_Chuyen doi truong PTDT ban tru.doc Thu tuc 37_Cho phep truong PTDT noi tru co cap hoc cao nhat la cap THCS hoat dong giao duc.doc Thu tuc 38_Cho phep TTHTCD hoat dong tro lai.doc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết