Saturday, 19/01/2019 - 04:11|
Chúc mừng năm mới 2019
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC GIÁO DỤC

 

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CĂN CỨ NIÊM YẾT

1

Thành lập trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

2

Cho phép hoạt động của trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

3

Sáp nhập, chia tách trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

4

Giải thể trường Mầm non, nhà trẻ tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

5

Thành lập trường Tiểu học tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

6

Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

7

Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà NộiTheo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

8

Giải thể trường Tiểu học tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

9

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

10

Thành lập trường THCS tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

11

Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

12

Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

13

Giải thể trường THCS tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

14

Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

15

Công nhận xã đạt tiêu chuẩn phổ cập xóa mù chữ

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

16

Công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

17

Quy trình đánh giá học tập cộng đồng cấp xã.

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

18

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

19

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

20

Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

21

Cấp bản sao, đính chính các văn bằng, chứng chỉ

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

22

Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

23

Cho phép hoạt động giáo dục ở trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

24

Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

25

Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

26

Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cao nhất là cấp THCS)

 

27

Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, THCS tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

28

Công nhận chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

29

Chuyển đổi địa điểm trường mầm non Tư thục

Theo Quyết định số 6139/QĐ-UBND ngày 07/11/1016 của UBND Thành phố Hà Nội

30

Cho phép trường THCS hoạt động trở lại

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

31

Thành lập lớp năng khiếu thể dục, thể thao thuộc trường TH, THCS

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

32

Cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động trở lại

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

33

Thành lập trường phổ thông dân  tộc bán trú

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

34

Cho phép trường phổ thông dân  tộc bán trú hoạt động

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

35

Sát nhập, chia tách trường phổ thông dân  tộc bán trú

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

36

Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

37

Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động trở lại

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

38

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại

Theo Quyết định số 8102/QĐ-UBND ngày 22/11/1017 của UBND Thành phố Hà Nội

 

QT-01 Thanh lap truong mam non, nha tre dan lap, tu thuc.doc 

QT-02 Cho phep hoat dong truong mam non, nha tre dan lap.doc 

QT-03 Sap nhap, chia tach truong mam non, nha tre.doc 

QT-04 Giai the truong mam non, nha tre.doc 

QT-05 Thanh lap truong tieu hoc dan lap tu thuc.doc 

QT-06 Cho phep hoat dong GD tieu hoc tu thuc.doc 

QT-07 Sap nhap, chia tach truong tieu hoc tu thuc.doc 

QT-08 Giai the truong tieu hoc tu thuc.doc 

QT-09 Thanh lap trung tam hoc tap cong dong.doc 

QT-10 Thanh lap truong THCS dan lap, tu thuc.docx 

QT-11 Cho phep hoat dong GD THCS.doc 

QT-12 Sap nhap, chia tach truong THCS tu thuc.docx 

QT-13 Giai the truong THCS dan lap, tu thuc.docx 

QT-14 Chuyen truong va tiep nhan HS cap THCS.doc 

QT-15 Cong nhan xa dat chuan pho cap xoa mu chu.doc 

QT-16 Cong nhan truong truong Tieu hoc dat muc chat luong toi thieu.doc 

QT-17 Quy trinh danh gia hoc tap cong dong cap xa.doc 

QT-18 Cong nhan pho cap giao duc mam non 5 tuoi.doc 

QT-19 Cap phep, gia han day them hoc them trong nha truong.doc 

QT-20 Cap phep, gia han day them hoc them ngoai nha truong.doc 

QT-21 Dinh chinh, cap ban sao.doc 

QT-22 Thanh lap truong pho thong co nhieu cap hoc.doc 

QT-23 Cho phep hoat dong GD truong nhieu cap hoc.doc 

QT-24 Sap nhap, chia tach truong co nhieu cap hoc.doc 

QT-25 Giai the truong pho thong co nhieu cap hoc.docx 

QT-26 Cho phep hoat dong tro lai doi voi truong pho thong.doc 

QT-27 Chuyen doi chu truong MN_TH_THCS tu thuc.doc 

QT-28 Cong nhan hieu truong.doc 

QT-29 Chuyen doi dia diem.doc 

QT-30 Cho phep truong THCS hoat dong tro lai.doc 

QT-31 Thanh lap lop nang khieu the duc_the thao thuoc truong TH_THCS.docx 

QT-32 Cho phep truong mau giao, mam non, nha tre hoat dong tro lai.doc 

QT-33 Thanh lap truong pho thong dan toc ban tru.doc 

QT-34 Cho phep truong pho thong dan toc ban tru hoat dong.doc 

QT-35 Sap nhap, chia tach truong pho thong dan toc ban tru.docx 

QT-36 Chuyen doi truong pho thong dan toc ban tru.docx 

QT-37 Cho phep truong pho thong dan toc ban tru co cap hoc cao nhat la THCS hoat dong tro lai.doc 

QT-38 Cho phep TT HTCD hoat dong tro lai.doc


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết