Saturday, 16/02/2019 - 07:30|
Chúc mừng năm mới 2019
Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016

Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016

Căn cứ kế hoạch số 319/KH-SGD&ĐT  ngày 21/01/2016 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành chính năm 2016 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá, tuyên truyền các thủ tục hành ...