Saturday, 20/10/2018 - 06:12|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Đỗ Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912451414
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hoàng Thị Khuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0936893896
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: