Thursday, 16/07/2020 - 10:24|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Hoàng Anh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0989127292
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01258751977
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913362471
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: