Monday, 19/11/2018 - 11:01|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Hoàng Anh Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0989127292
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01258751977
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913362471
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: