Wednesday, 23/10/2019 - 06:25|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
  • Đỗ Thị Vẻ
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Trình độ:
    • Điện thoại:
      0977277866
    • Email:
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Đoàn Thị Ngọc
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Hiệu trưởng
    • Trình độ:
    • Điện thoại:
      0902041173
    • Email:
    • Giới thiệu sơ bộ:
  • Nguyễn Minh Uyên
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Phó Hiệu trưởng
    • Trình độ:
    • Điện thoại:
    • Email:
    • Giới thiệu sơ bộ: