Monday, 10/12/2018 - 07:54|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Trần Văn Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0936649900
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trịnh Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912588368
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đặng Thị Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0989097502
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: