Thursday, 13/12/2018 - 09:47|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Phan Quỳnh Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988226365
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01234111868
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thái Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0983213789
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: