Thursday, 16/07/2020 - 10:35|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Đỗ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913582818
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Huyền Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0904431070
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: