• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Đặng Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976133988
  • Email:
   nhungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Phương Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0945851973
  • Email:
   haipgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988768646
  • Email:
   dungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Lao công
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đức Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: