• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Đào Nguyễn Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, tổ trưởng tổ THCS
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0977201713
  • Email:
   huongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Tiến Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0936465015
  • Email:
   dungntpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Huy Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913503434
  • Email:
   tungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0906020012
  • Email:
   cuongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Bùi Việt Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0904120176
  • Email:
   buivietdungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Cao Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0974663026
  • Email:
   thangpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0936336086
  • Email:
   thuythcspgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: