Saturday, 21/04/2018 - 12:57|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0948691175
  • Email:
   hangpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Huệ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0915178568
  • Email:
   hueanhpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Hùng Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913037267
  • Email:
   tienpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0906020012
  • Email:
   cuongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Nguyễn Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0977201713
  • Email:
   huongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0983715268
  • Email:
   phucpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Cao Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0974663026
  • Email:
   thangpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: