Thursday, 01/10/2020 - 00:04|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Đào Nguyễn Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, tổ trưởng tổ THCS
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0977201713
  • Email:
   huongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Huệ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0915178568
  • Email:
   hueanhpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Huy Tùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913503434
  • Email:
   tungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Mạnh Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0906020012
  • Email:
   cuongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0983715268
  • Email:
   phucpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Cao Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0974663026
  • Email:
   thangpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: