• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Nguyễn Minh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0902196019
  • Email:
   hatieuhocpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Thị Mai Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0946528486
  • Email:
   oanhpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912479761
  • Email:
   haitieuhocpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: