Monday, 13/07/2020 - 11:33|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0914331526
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0914339164
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Khánh Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0934588279
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: