Sunday, 05/07/2020 - 20:25|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Vũ Ngọc Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912477867
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thúy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988750929
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lê Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0914345333
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: