Monday, 10/12/2018 - 07:54|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Vũ Ngọc Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912477867
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thúy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0988750929
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Lê Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0914345333
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: