Monday, 10/12/2018 - 07:57|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Phạm Thị Song Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0977722922
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tạ Thị Thu Chè
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0983364597
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lưu Thị Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0976198537
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: