Monday, 19/11/2018 - 11:01|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Đỗ Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0915060548
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • An Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913349125
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: