Monday, 19/11/2018 - 11:05|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Doãn Thị Thanh Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0983611848
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Vũ Thị Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0915614566
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: