Sunday, 05/07/2020 - 19:46|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Phạm Thị Minh Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0974657986
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Minh Diện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912684155
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Chu Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0913168558
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: