Monday, 19/11/2018 - 11:00|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Đặng Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01234263598
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đinh Thị Thanh Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0984996333
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hà Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0915145549
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: