Sunday, 05/07/2020 - 20:20|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Đào Ngọc Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912097601
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0979249016
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0946758198
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Kim Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0936047979
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: