Monday, 19/11/2018 - 10:59|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Cầu Giấy
 • Nguyễn Thuý Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912463355
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912379320
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0936953663
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: