Thursday, 16/07/2020 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Nguyễn Thuý Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912463355
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hồng Khánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0912379320
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0936953663
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ: