• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912662774
  • Email:
   thuymnpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975873298
  • Email:
   huongmnpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0773399199
  • Email:
   vananhmnpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: