Friday, 24/01/2020 - 02:17|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Đinh Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   0978521489
  • Email:
   maipgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phan Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
  • Điện thoại:
   01223399199
  • Email:
   vananhmnpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0912662774
  • Email:
   thuymnpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: