Wednesday, 30/09/2020 - 22:01|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Phạm Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912025837
  • Email:
   ngocanhpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm trước UBND quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của cơ quan.

   - Phụ trách chung các hoạt động.

   - Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Công tác kế hoạch - tài chính; Công tác tuyển sinh; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác thanh tra, kiểm tra.

   -  Là chủ tịch Hội đồng thi đua ngành, Thủ trưởng cơ quan Phòng GD - ĐT.

   - Phụ trách công tác giáo dục khối THCS: Công tác tổng hợp thống kê; Yếu tố nước nước ngoài toàn ngành.

 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0936167288
  • Email:
   tuanpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác giáo dục khối Tiểu học; Phụ trách về CSVC; Quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng; Trung tâm ngoại ngữ - tin học và bồi dưỡng văn hóa.

   - Phụ trách Công tác khoa học & công nghệ thông tin và các hoạt động phong trào toàn ngành.

   - Tham gia Hội khuyến học; Hội đồng Đội và các hoạt động phối hợp liên ngành về Đoàn Đội; GDTX; Phòng chống lụt bão; Công tác phổ biến - tuyên truyền pháp luật; Cải cách hành chính; Công tác pháp chế; Công tác an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội; Các hoạt động về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

   - Tham gia phối hợp liên ngành về các lĩnh vực: Thương binh-xã hội, Mặt trận Tổ quốc, tư pháp, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

   - Công tác Thư viện trường học; SKKN; Văn hóa thể thao; Trường chuẩn Quốc gia; Công tác kiểm định chất lượng.

 • Đoàn Tiến Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983312372
  • Email:
   trungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ: