• :
 • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
 • Phạm Ngọc Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Tiến sĩ
  • Điện thoại:
   0912025837
  • Email:
   ngocanhpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND quận và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng.

   - Phụ trách chung các hoạt động của phòng.

   - Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Tổ chức cán bộ; Công tác kế hoạch - tài chính; Công tác tuyển sinh; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác thanh tra - kiểm tra; Công tác tổng hợp thống kê.

   - Phân công công việc đối với công chức, viên chức, nhân viên trong phòng;

   - Lập kế hoạch triển khai công việc của cơ quan theo tuần, tháng, quý, năm;

   - Báo cáo, đề xuất với lãnh đạo quận về tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực phòng phụ trách;

   - Chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường triển khai thực hiện các công việc của phòng;

   - Chủ trì các cuộc họp của phòng;

   - Kiểm tra, thẩm định, ký các văn bản của phòng theo thẩm quyền phân cấp;

   - Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn do Thành phố, quận và các đơn vị cơ sở tổ chức;

   - Chịu trách nhiệm quản lý điều hành dự toán ngân sách được giao cho phòng hàng năm.

 • Đinh Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   dinhhuongpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm giúp Trưởng phòng phụ trách cấp học Mầm non.

   - Phụ trách công tác bán trú toàn ngành.

   - Tham gia phối hợp liên ngành về các lĩnh vực công tác: Y tế; Thương binh - xã hội; Chữ thập đỏ; Phụ nữ; Dân số - Gia đình trẻ em; Công tác từ thiện; Công tác văn nghệ;

   - Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức thực hiện nội dung công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

   - Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách hoặc ủy quyền của Trưởng phòng;

   - Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức, nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được giao;

   - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá đối với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

   - Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn … do Trưởng phòng phân công.

    

 • Đoàn Tiến Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng phòng
  • Trình độ:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0904238689
  • Email:
   trungpgd@caugiay.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Chịu trách nhiệm giúp Trưởng phòng phụ trách cấp học  Trung học cơ sở.

   - Công tác kiểm định chất lượng; Trường chuẩn Quốc gia.

   - Phụ trách Công tác khoa học & công nghệ thông tin và các hoạt động phong trào toàn ngành.

   - Tham gia về các lĩnh vực công tác: Phòng chống lụt bão; Công tác phổ biến - tuyên truyền pháp luật; Cải cách hành chính; Công tác pháp chế; An ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội; Các hoạt động về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

   - Công tác phổ cập; Thể thao; Yếu tố nước ngoài, liên kết dạy ngoại ngữ; Thư viện, Sáng kiến kinh nghiệm.

   - Đề xuất với Trưởng phòng tổ chức thực hiện nội dung công việc thuộc lĩnh vực được giao phụ trách;

   - Ký các văn bản theo lĩnh vực phụ trách hoặc ủy quyền của Trưởng phòng;

   - Chỉ đạo, phân công công việc, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức, nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện các nhiệm vụ được giao;

   - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá đối với các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách;

   - Tham dự các cuộc họp, hội nghị, tập huấn … do Trưởng phòng phân công