Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Anh
Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tịnh
Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

GIỚI THIỆU BAN LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN CẦU GIẤY

Trưởng Phòng: Phạm Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Phụ trách: - Chịu trách nhiệm trước UBND quận và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng

- Phụ trách chung các hoạt động.

- Trực tiếp phụ trách các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, công tác kế hoạch – tài chính, công tác tuyển sinh, công tác thi đua khen thưởng, công tác thanh tra.

- Là chủ tịch Hội đồng thi đua ngành, Thủ trưởng cơ quan Phòng GD – ĐT.

Phó trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tịnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Phụ trách: - Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác giáo dục cấp Mầm non; Chuyên môn cấp Tiểu học, Phụ trách công tác bán trú toàn ngành.

- Tham gia phối hợp liên ngành về các lĩnh vực công tác: Y tế, Chữ thập đỏ, phụ nữ, Dân số – Gia đình trẻ em.

Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ chính trị: Cao cấp
Phụ trách: - Giúp Trưởng phòng phụ trách cấp Tiểu học, công tác CSVC; quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng văn hóa.

- Phụ trách Công tác khoa học & công nghệ thông tin và các hoạt động phong trào toàn ngành.

- Tham gia Hội khuyến học, Hội đồng Đội và các hoạt động phối hợp liên ngành về Đoàn Đội, GDTX, phòng chống lụt bão, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, cải cách hành chính, công tác pháp chế, công tác an ninh trật tự và phòng chống các tệ nạn xã hội, các hoạt động về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, các hoạt động về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tham gia phối hợp liên ngành về các lĩnh vực: Thương binh-xã hội; Mặt trận Tổ quốc; tư pháp, các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

Các tin khác