• :
  • :
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy
Tìm kiếm theo
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Vận dụng phương pháp thảo luận, tranh biện nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở trong môn lịch sử Việt Nam lớp 7 và 8
Vận dụng phương pháp thảo luận, tranh biện nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh trung học cơ sở trong môn lịch sử Việt Nam lớp 7 và 8
Thực hiện dạy học trải nghiệm trong môn GDCD cho học sinh lớp 8 tại trường THCS
Thực hiện dạy học trải nghiệm trong môn GDCD cho học sinh lớp 8 tại trường THCS
Rèn kỹ năng cảm thụ thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn lớp 9
Rèn kỹ năng cảm thụ thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn lớp 9
Một số biện pháp phát triển văn hóa đọc ở trường THCS
Một số biện pháp phát triển văn hóa đọc ở trường THCS
Hướng dẫn học sinh tìm cách giải một số bài toán cực trị
Hướng dẫn học sinh tìm cách giải một số bài toán cực trị
Sủ dụng phương pháp bản đồ tư duy (Mind mapping) để dạy học và ôn tập từ vựng Tiếng Anh 6
Sủ dụng phương pháp bản đồ tư duy (Mind mapping) để dạy học và ôn tập từ vựng Tiếng Anh 6
Các phương pháp dạy văn miêu tả theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 6
Các phương pháp dạy văn miêu tả theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 6
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức giữ gìn khung cảnh sư phạm, lớp học cho học sinh
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ý thức giữ gìn khung cảnh sư phạm, lớp học cho học sinh
Đổi mới quản lý hoạt động dạy - học trong nhà trường trung học cơ sở
Đổi mới quản lý hoạt động dạy - học trong nhà trường trung học cơ sở
Hình thành năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh thông qua việc giải phương trình nghiệm nguyên
Hình thành năng lực giải quyết các bài toán thực tiễn cho học sinh thông qua việc giải phương trình nghiệm nguyên