“THÀNH LẬP, SÁT NHẬP, GIẢI THỂ CSGD”

03/12/2016 11:32 sáng 0 phản hồi
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC
Thủ tục 1 Thành lập trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 2 Cho phép hoạt động của trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 3 Sáp nhập, chia tách trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 4 Giải thể trường Mầm non, nhà trẻ tư thục
Thủ tục 5 Thành lập trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 6 Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 7 Sáp nhập, chia tách trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 8 Giải thể trường Tiểu học tư thục
Thủ tục 9 Thành lập trường THCS tư thục
Thủ tục 10 Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục
Thủ tục 11 Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục
Thủ tục 12 Giải thể trường THCS tư thục
Thủ tục 13 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng
Thủ tục 14 Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác