Kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017

12/05/2016 3:56 chiều 119 phản hồi

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2004/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung  học phổ thông;

Căn cứ Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 3/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, Công văn số 1258/BGDĐT-GDTrH ngày 17/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc không thi tuyển sinh vào lớp 6;

Căn cứ công văn số 364/UBND-VX ngày 22/01/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017;

Căn cứ Công văn số 1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016–2017;

Căn cứ  tình hình CSVC và vị trí của các trường trên địa bàn quận;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến số liệu tuyển sinh của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS ( đã được UBND các phường phê duyệt );

Phòng Giáo dục – Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 – 2017 trên địa bàn quận Cầu Giấy như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia của quận.

2. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non ra lớp, 100% số học sinh 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1 (tuyệt đối không tuyển trẻ thiếu tuổi vào lớp 1); 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6 ( bao gồm tất cả trẻ khuyết tật còn đủ sức khoẻ);

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp, với Mầm non nếu trẻ trên địa bàn đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của Điều lệ trường Mầm non thì số trẻ trong mỗi nhóm lớp có thể tăng thêm nhưng phải đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5 m2/1 trẻ.

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới ( đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng ) có điều kiện học tập ổn định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1 Quy định đối tượng tuyển sinh

a) Mầm non: tuyển sinh trong độ tuổi ( tuyển 100% trẻ 5 tuổi ).

b) Lớp 1: Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2010), trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

c) Lớp 6: những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, sinh năm 2005

* Những trường hợp đặc biệt:

- Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp tiểu học.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn ba tuổi so với tuổi quy định     .

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

2. Thời gian tuyển sinh:

- Bắt đầu từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016 ( tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định ). Sau ngày 15/7/2016, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD – ĐT, căn cứ tình hình cụ thể của từng trường phòng GD – ĐT sẽ báo cáo UBND quận duyệt  tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Nếu trường có số lượng học sinh đăng kí vào học nhiều hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh, các trường căn cứ vào các quy định hiện hành để xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, trình Phòng GD-ĐT và UBND quận, báo cáo Sở GD-ĐT.

4.  Quy định về hồ sơ của học sinh:

4.1. Tuyển sinh các lớp Mầm non, Lớp 1 ; Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin học ( theo mẫu );

+ Bản sao giấy khai sinh  ( kèm theo bản chính để đối chiếu );

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu ) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

4.2. Tuyển sinh vào lớp 6 – Hồ sơ bao gồm:

+ Đơn xin dự tuyển vào THCS ( theo mẫu );

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học. Trường hợp HS bị mất học bạ thì Giám đốc Sở GD&ĐT sẽ xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể;

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng ) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

5. Tuyển sinh vào trường Hà Nội-Amsterdam và trường THCS Cầu Giấy.

5.1. Trường Hà Nội-Amsterdam: Tuyển sinh theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Hà Nội.

5.2. Trường THCS Cầu Giấy:

- Tuyển sinh theo hình thức xét tuyển.

- Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm xây dựng đề án tuyển sinh trình Phòng GD-ĐT và UBND quận; thành lập Hội đồng tuyển sinh tổ chức xét tuyển đảm bảo công bằng, công khai, an toàn, nghiêm túc, không để xảy ra thắc mắc trong dư luận phụ huynh học sinh.

6. Tuyển sinh vào các trường ngoài công lập:

- Các trường có thể tuyển HS trên địa bàn và HS từ các địa bàn khác có nguyện vọng vào học tại trường;

- Căn cứ vào cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, phòng GD&ĐT giao chỉ tiêu TS cho trường;

- Các trường phải niêm yết công khai thủ tục nhập học, quyền và nghĩa vụ của HS, cha mẹ HS trước khi làm thủ tục nhập học cho HS. Các trường tuyệt đối không được TS trước thời gian quy định của Sở GD-ĐT.

- Riêng các trường THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Nguyễn Siêu, THPT Lý Thái Tổ, THPT Lương Thế Vinh tuyển sinh theo đề án đã được phê duyệt.

7. Chế độ báo cáo:

- Các trường gửi Kế hoạch tuyển sinh, Tờ trình và Danh sách hội đồng tuyển sinh về phòng GD-ĐT bằng văn bản và qua hòm thư cuongpgd@caugiay.edu.vn ( trước ngày  24/5/2016 )

- Các trường báo cáo số liệu tuyển sinh về phòng GD-ĐT ( bằng văn bản và qua hòm thư: cuongpgd@caugiay.edu.vn ) Người nhận: Đ/c Lê Mạnh Cường -Tổ giáo vụ THCS ) theo lịch sau:

+ Ngày 10/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 1.

+ Ngày 17/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 2.

+ Ngày 21/7/2016: Báo cáo tuyển sinh lần 3.

- Ngoài báo cáo định kì, hàng ngày các trường báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước 16h00 qua địa chỉ Email của các tổ chuyên môn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Phòng GD-ĐT.

- Phối hợp với UBND các phường phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn.

- Ký Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của các trường.

- Phê duyệt phương án tuyển sinh của các trường.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, trình UBND quận phê duyệt.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường trên địa bàn.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự để từng bước triển khai tuyển sinh trực tuyến theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

2. Các trường.

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo kế hoạch đã được UBND quận phê duyệt.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường, thành phần gồm: Chủ tịch là Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, thư ký và một số ủy viên trình phòng GD-ĐT để ra Quyết định. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác TS, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.

- Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình phòng GD-ĐT phê duyệt.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND Phường, nêu rõ việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về Hồ sơ…trước khi tuyển sinh 15 ngày (ngày 15/6/2016).

- Từng bước tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác triển khai tuyển sinh trực tuyến (khi có sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT).

- Tổ chức tuyển sinh:

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ TS phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin  về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ TS và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Trong thời gian TS các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Lãnh đạo nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian TS để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

- Kết thúc TS các trường lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả TS với UBND phường và phòng GD&ĐT.

3. Đề nghị các phường:

- Chỉ đạo các trường điều tra số trẻ trên địa bàn.

- Chỉ đạo phân tuyến tuyển sinh trên địa bàn.

- Chỉ đạo công an phường hỗ trợ các trường trong thời gian tuyển sinh.

IV. CHỈ TIÊU VÀ PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH ( có bảng đính kèm )

Trên đây là hướng dẫn công tác Tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017,  phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS nghiên cứu kỹ văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc Hiệu trưởng cần báo cáo ngay về Phòng giáo dục để có sự chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT;

- UBND quận;

- UBND phường;

- Các bộ phận phòng GD&ĐT;

- Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đã kí

Phạm Ngọc Anh

PHÊ DUYỆT CỦA UBND QUẬN

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã kí

Trịnh Thị Dung

Tệp đính kèm

Don xin Mau giao
Title: Don xin Mau giao (33 kB)
Don vao lop 1
Title: Don vao lop 1 (36 kB)
Don vao lop 6
Title: Don vao lop 6 (40 kB)
Ke hoach tuyen sinh 2016-2017_CauGiay_DAU DO
Title: Ke hoach tuyen sinh 2016-2017_CauGiay_DAU DO (4 MB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác