Tập huấn sử dụng phần mềm nhập phiếu kê khai thông tin học sinh 5 tuổi và học sinh lớp 5

18/03/2016 2:42 chiều 10 phản hồi

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc triển khai hệ thống Tuyển sinh trực tuyến, phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn “Phần mềm nhập phiếu kê khai thông tin học sinh 5 tuổi và học sinh lớp 5 cho các trường Mầm non và Tiểu học, cụ thể như sau:

  1. Nội dung tập huấn:

- Hướng dẫn sử dụng “Phần mềm nhập phiếu kê khai thông tin học sinh 5 tuổi và học sinh lớp 5

  1. Thành phần: Đại diện BGH + 01 đồng chí nhập dữ liệu.
  2. Thời gian tập huấn: Ngày 21/3/2016 (Thứ 2)

Cấp Mầm non: từ 9h00 đến 11h30

Cấp Tiểu học: từ 14h00 đến 16h30.

  1. Địa điểm: Hội trường Phòng giáo dục.

Ghi chú: Khi đi tập huấn các đồng chí mang theo máy tính xách tay để cài đặt phần mềm, phiếu kê khai thông tin của học sinh để nhập liệu./.

Nơi nhận:

- Các Đ/c Phó trưởng phòng;

- Như trên;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đã kí

Phạm Ngọc Anh

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác