Lịch kiểm tra thư viện trường học năm học 2015-2016

25/03/2016 6:07 chiều 0 phản hồi

Thực hiện Công văn số 9577/SGD&ĐT-KHCN ngày về việc thực hiện nhiệm vụ công tác thư viện trường học;

Căn cứ Kế hoạch công tác thư viện trường học số 30/KH-PGD ngày 16/10/2015 của Phòng GD&ĐT và bản đăng kí danh hiệu thư viện của các trường, Phòng GD&ĐT Cầu Giấy tiến hành kiểm tra thư viện trường học năm học 2015 – 2016. Lịch cụ thể như sau:

BẬC TIỂU HỌC:

TT Thời gian kiểm tra Trường  Tiểu học Danh hiệu đã đăng kí
1 Thứ ba

12/4/2016

8h00 Dịch Vọng A Tiên tiến
2 10h00 Mai Dịch Tiên tiến
3 14h00 Nguyễn Khả Trạc Đạt chuẩn
4 15h30 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiên tiến
5 Thứ tư

12/4/2016

8h00 Nghĩa Tân Xuất sắc (Đăng kí mới)
6 10h00 Nghĩa Đô Xuất sắc
7 14h00 Quan Hoa Đạt chuẩn
8 15h30 Trung Hòa Xuất sắc
9 Thứ năm

12/4/2016

8h00 Yên Hòa Xuất sắc (Đăng kí mới)
10 10h00 Nguyễn Siêu Xuất sắc
11 14h00 Trung Yên Đạt chuẩn
12 15h30 Nam Trung Yên Tiên tiến
13 Thứ sáu

12/4/2016

8h00 Lý Thái Tổ Đạt chuẩn
14 10h00 Thăng Long Kisd mart Đạt chuẩn
15 14h00 Dịch Vọng B Xuất sắc (Đăng kí mới)

BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ

TT Thời gian kiểm tra Trường  THCS Danh hiệu đã đăng kí
1 Thứ 2 Ngày 28/3/2016 8h30 Yên Hòa Tiên tiến
2 10h00 Nam Trung Yên Tiên tiến
3 14h30 Lê Quý Đôn Xuất sắc
4 15h30 Dịch Vọng Xuất sắc
5 Thứ 4 Ngày 30/3/2016 8h30 Hermann Gmeiner Đạt chuẩn
6 10h00 Mai Dịch Tiên tiến
7 14h30 Cầu Giấy Xuất sắc
8 15h30 Trung Hòa Xuất sắc
9 Thứ 6

Ngày 1/4/2016

8h30 Nghĩa Tân Xuất sắc
10 10h00 Dịch Vọng Hậu Tiên tiến (mới)
11 14h30 Nguyễn Tất Thành Xuất sắc
12 15h30 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiên tiến
13 Thứ 2

Ngày 4/3/2016

8h30 Lý Thái Tổ Đạt chuẩn
14 10h00 Nguyễn Siêu Xuất sắc

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c Trưởng phòng;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lê Thị Kim Ánh

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác