Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011

11/08/2010 12:00 sáng 0 phản hồi

1. Ngày tựu trường:

- GDMN: 16/8/2010 (thứ Hai)
- GD Tiểu học: 16/8/2010
- GDTrH: 16/8/2010
- GDTX: 16/8/2010
- GDCN: 16/8/2010

2. Ngày khai giảng:

- GDMN: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 06/9/2010 (thứ Hai)
- GD Tiểu học: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 06/9/2010 (thứ Hai)
- GDTrH: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 06/9/2010 (thứ Hai)
- GDTX: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 08/9/2010 (thứ Tư)
- GDCN: Từ 10/9/2010 (thứ Sáu) đến 30/9/2010 (thứ Năm)

THÔNG BÁO

Về việc Triển khai thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2010-2011

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 5787/UBND-VHKG, ngày 26/7/2010 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/5/2010 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của các ngành học, cấp học;

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học Kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội như sau:

I. KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC

1. Ngày tựu trường:

- GDMN: 16/8/2010 (thứ Hai)
- GD Tiểu học: 16/8/2010
- GDTrH: 16/8/2010
- GDTX: 16/8/2010
- GDCN: 16/8/2010

2. Ngày khai giảng:

- GDMN: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 06/9/2010 (thứ Hai)
- GD Tiểu học: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 06/9/2010 (thứ Hai)
- GDTrH: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 06/9/2010 (thứ Hai)
- GDTX: Từ 03/9/2010 (thứ Sáu) đến 08/9/2010 (thứ Tư)
- GDCN: Từ 10/9/2010 (thứ Sáu) đến 30/9/2010 (thứ Năm)

 

 

 

3. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc Học kỳ I, Học kỳ II và ngày kết thúc năm học

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY

KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt

đầu HK II

Ngày kết thúcHKII

Mầm non

06/9/2010

06/01/2011

07/01/2011

10/01/2011

21/5/2011

31/5/2011

Tiểu học

06/9/2010

07/01/2011

07/01/2011

10/01/2011

21/5/2011

31/5/2011

THCS

THPT

16/8/2010

28/12/2010

30,31/12/2010

03/01/2011

25/5/2011

31/5/2011

GDTX

23/8/2010

30/12/2010

31/12/2010

03/01/2011

25/5/2011

31/5/2011

GDCN

02/8/2010

31/12/2010

01/01/2011

03/01/2011

31/5/2011

30/6/2011

 4. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp:

- Ngày tuyển sinh vào trường MN và các lớp đầu cấp Tiểu học, THCS: 1/7/2010

- Ngày tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THPT: 15/7/2010

- Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp: 31/7/2010

- Thời gian xét tuyển vào vào các trường TCCN: Từ 01/8/2010 đến 15/12/2010

5. Các kế hoạch thời gian khác (thi học sinh giỏi quốc gia THPT, thi tốt nghiệp THPTvà bổ túc THPT…) được thực hiện theo Quyết định số 2091/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/5/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. VỀ CÁC NGÀY NGHỈ TRONG NĂM HỌC
-
Các ngày nghỉ lễ trong năm học thực hiện theo quy định hiện hành.
- Về thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết nguyên đán, nghỉ học vì thiên tai, thời tiết khắc nghiệt hoặc trường hợp đặc biệt… Sở sẽ có hướng dẫn cụ thể sau.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trân trọng thông báo Kế hoạch thời gian năm học tới UBND các quận, huyện, thị xã để phối hợp chỉ đạo. Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trường học trong toàn ngành căn cứ vào Thông báo của Sở, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học của đơn vị mình./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;
- UBND TP;
- BGĐ Sở;

- Các phòng ban Sở;
- UBND quận, huyện, TX;
- Phòng GD&ĐT quận, huyện, TX;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hữu Độ

 

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác