Luật công nghệ thông tin

14/01/2009 12:00 sáng 0 phản hồi

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về công nghệ thông tin.Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2006.
Toàn văn VB luật CNTT.

Tệp đính kèm

12319049573120_Luat_CNTT.doc
Title: 12319049573120_Luat_CNTT.doc (263 kB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác