Quy mô giáo dục

15/12/2008 12:00 sáng 19 phản hồi

Năm 1997: 28 trường với 464 lớp; 17110 học sinh.
Năm 2007: 47 trường với 840 lớp; 29113 học sinh.
Năm 2008: 52 trường với 934 lớp; 32187 học sinh.
Trường chuẩn quốc gia đến năm 2008: 16 (12 công lập, 4 ngoài công lập).

Năm 1997: 28 trường với 464 lớp; 17110 học sinh.
Năm 2007: 47 trường với 840 lớp; 29113 học sinh.
Năm 2008: 52 trường với 934 lớp; 32187 học sinh.
Trường chuẩn quốc gia đến năm 2008: 16 (12 công lập, 4 ngoài công lập).

image

image

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác