Phân công nhiệm vụ: Ban thường vụ, ban chấp hành và uỷ ban kiểm tra

17/12/2008 12:00 sáng 0 phản hồi

Ban Thường vụ:

1.Đ/c Nguyễn Văn Nại:

- Uỷ viên thường vụ, Chủ tịch

- Phụ trách chung + công tác tổ chức, tài chính + ch­ương trình 4.

Phân công nhiệm vụ:

 

Ban Thường vụ:

1.Đ/c Nguyễn Văn Nại:

- Uỷ viên thường vụ, Chủ tịch

- Phụ trách chung + công tác tổ chức, tài chính + ch­ương trình 4.

2.Đ/c Nguyễn Mĩ Hảo:

- Uỷ viên thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực.

- Tr­ưởng ban nữ công

- Tổ trưởng khối THCS, GDTX, PGD.

3. Đ/c Lê Thị Đức:

- Uỷ viên thường vụ, Phó Chủ tịch.

- Phụ trách: Công tác thi đua, VHTDTT + Ch­ương trình 2

- Tổ trưởng KhốiMN.

4.Đ/c Trần Thị Chi:

- Uỷ viên thường vụ.

- Chủ nhiệm UBKT

- Phụ trách ch­ương trình 1

- Tổ trưởng khối TH.

5.Đ/c Nguyễn Kim Sử:

- Uỷ viên thường vụ.

- Phụ trách hoạt động văn thể mĩ

- Phụ trách ch­ương trình 3.

 

Ban chấp hành và UBKT:

1. Ban nữ công:

* Đ/c Nguyễn Mĩ Hảo (Trưởng ban).

* Đ/c Phạm Thị Hạnh.

* Đ/c Phạm ThịNgân.

* Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh.

* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thanh.

2. Ban thi đua, VHTDTT:

* Đ/c Lê Thị Đức (Trưởng ban).

* Đ/c Nguyễn Mĩ Hảo.

* Đ/c Nguyễn Kim Sử.

* Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh.

* Đ/c Chu Triệu Thành.

* Đ/c Nguyễn Thị Vượng.

3. Tổ chức, tài chính, xây dựng đội ngũ và chăm lo đời sống CBĐV:

* Đ/c Nguyễn Văn Nại (Trưởng ban).

* Đ/c Lê Thị Đức.

* Đ/c Nguyễn Mĩ Hảo.

* Đ/c Nguyễn Kim Sử.

* Đ/c Nguyễn Kim Sử.

* Đ/c Lưu Đức Thuận.

4. Uỷ ban kiểm tra:

* Đ/c Trần Thị Chi (Chủ nhiệm).

* Đ/c Cao Thị Thơm.

* D/c Nguyễn Đình Tín.

5. Chỉ đạo các Khối:

- Chỉ đạo Khối Mầm non:

* Đ/c Lê Thị Đức (tổ trưởng).

* Đ/c Lưu Đức Thuận (tổ phó).

* Đ/c Phạm ThịNgân.

* Đ/c Nguyễn Thị Vượng.

* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thanh.

- Chỉ đạo Khối Tiểu học:

* Đ/c Trần Thị Chi (tổ trưởng).

* Đ/c Nguyễn Thị Lan Anh (tổ phó).

* Đ/c Nguyễn Phương Lan.

* Đ/c Chu Triệu Thành

- Chỉ đạo Khối THCS, GDTX, PDG:

* Đ/c Nguyễn Mĩ Hảo (tổi trưởng).

* Đ/c Phạm Thị Hạnh (tổ phó).

* Đ/c Lê Thị Thuý Nga.

* Đ/c Vũ Xuân Trường.

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác