Đội ngũ giáo viên

15/12/2008 12:00 sáng 0 phản hồi

- Số lượng:
   + Năm 1997: 786 giáo viên.
   + Năm 2007: 1517 giáo viên.
      ( Mầm non: 601; Tiểu học: 422; THCS: 482; GDTX: 12)
   + Năm 2008: 1838 giáo viên.
      ( Mầm non: 859; Tiểu học: 463; THCS: 497; GDTX: 19)

- Số lượng:
   + Năm 1997: 786 giáo viên.
   + Năm 2007: 1517 giáo viên.
      ( Mầm non: 601; Tiểu học: 422; THCS: 482; GDTX: 12)
   + Năm 2008: 1838 giáo viên.
      ( Mầm non: 859; Tiểu học: 463; THCS: 497; GDTX: 19)

image

- Chất lượng:
+ Năm 1997: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn: 89,2%, trên chuẩn: 21,5%
Tỉ lệ Đảng viên: 13%.
+ Năm 2007: Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn: 100%, trên chuẩn: 79,8%
Tỉ lệ Đảng viên: 25,4%.

image

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác