CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC

04/12/2008 12:00 sáng 0 phản hồi

(ĐCSVN)- Với nhận thức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một Cuộc vận động lớn, là một trong những giải pháp để ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nâng cao chất lượng đội ngũ, củng cố nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động dạy và học… Hơn 1 năm qua, Ngành đã tích cực triển khai Cuộc vận động bằng những hành động cụ thể, thiết thực gắn với công tác chuyên môn.

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI: HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH BẰNG NHỮNG HÀNH ĐỘNG THIẾT THỰC

image

p.MsoNormal      {margin-bottom:.0001pt;      font-size:12.0pt;      font-family:”Times New Roman”;           margin-left: 0cm;      margin-right: 0cm;      margin-top: 0cm; } .style1 {      margin: 3px; }

(ĐCSVN)- Với nhận thức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một Cuộc vận động lớn, là một trong những giải pháp để ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nâng cao chất lượng đội ngũ, củng cố nền nếp, kỷ cương trong các hoạt động dạy và học… Hơn 1 năm qua, Ngành đã tích cực triển khai Cuộc vận động bằng những hành động cụ thể, thiết thực gắn với công tác chuyên môn.

Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị, được sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, Thành ủy Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Mình”, từ lãnh đạo ngành, các phòng giáo dục – đào tạo, các quận, huyện đến các cơ sở trường học trong ngành, các giáo viên đều nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động trong các hoạt động giáo dục và đào tạo, từ đó xác định công tác chỉ đạo thực hiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2007-2008.

Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện, tất cả các nhà trường, cơ sở giáo dục trong toàn ngành triển khai khai rộng rãi nội dung cuộc vận động đến 100% cán bộ giáo viên và học sinh. Việc triển khai học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc dưới nhiều hình thức: mời báo cáo viên, tổ chức trao đổi, tọa đàm, báo cáo chuyên đề… Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức 2 buổi nói chuyện với các chuyên đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và những lời dạy của Chủ tịch hồ Chí Minh về đạo đức, giáo dục… cho cán bộ chủ chốt của ngành.

Ngoài ra, Công đoàn ngành đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức các Hội thảo “Xây dựng tiêu chí nhà giáo mẫu mực”; “Vai trò của cán bộ quản lý trong việc xây dựng nhà giáo mẫu mực”; “Vai trò của nhà giáo trong việc xây dựng phong cách học sinh thanh lịch”; “Nữ giáo viên Hà Nội với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tổ chức đánh giá 1 năm thực hiện cuộc vận động gắn với tuyên dương khen thưởng nhà giáo mẫu mực, lựa chọn 40 gương nhà giáo tiêu biểu biên tập cuốn “Gương mặt nhà giáo Thủ đô năm 2007”.

Các đơn vị trong ngành đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên viết thu hoạch và tự liên hệ với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xác định hướng phấn đấu, rèn luyện của bản thân. Các nhà trường, cơ sở giáo dục đã đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động qua sơ kết học kỳ, tổng kết năm học và đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh cuối năm học.

Đặc biệt, các cơ sở trường học đã gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Chỉ thị 33/2006/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Cuộc vận động “Hai không”, gắn với các cuộc vận động lớn của ngành như : “Xây dựng nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương- Tình thương – Trách nhiệm”… nhằm nâng cao tính thực tiễn của Cuộc vận động,

Được coi là điểm nhấn quan trọng của Cuộc vận động, Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng được các đơn vị trong Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo đặc biệt quan tâm. Các đơn vị trong ngành đã tích cực tổ chức và tham gia “Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo cụm trường, Đảng bộ địa phương và lựa chọn tham gia Hội thi của ngành, Thành phố. Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã đứng ra tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cấp ngành với sự tham gia của 9 thí sinh đại diện cho các cụm trường, đơn vị trực thuộc. Hội thi đã giúp cán bộ giáo viên mỗi nhà trường sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về tấm gương đạo đức của Bác, tuyên truyền về kết quả các hoạt động của đơn vị, của ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

Làm việc với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Nhìn chung, Cuộc vận động được triển khai phù hợp với từng ngành học, bậc học, được nhấn mạnh cả việc “Học tập” và việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo Thủ đô. Cuộc vận động đã tạo nên bước chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động cụ thể của mỗi CBGV-CNV và học sinh toàn ngành. Đặc biệt, thông qua những câu chuyện kể, những hình ảnh, việc làm, lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tác động sâu sắc tới tình cảm, nhận thức của CBGV, là cơ sở để mỗi cán bộ giáo viên nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong sự nghiệp trồng người.

Qua đó, Cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: nhiều cán bộ giáo viên đã phát huy năng lực sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp dạy học, học sinh học chủ động, giáo viên dạy sáng tạo; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quản lý, phong cách làm việc, ý thức kỷ luật lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng và củng cố những quan hệ lành mạnh trong nhà trường, tạo nên không khí dân chủ, động viên mỗi giáo viên, học sinh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…

Để tạo nên những thành tích đó là cả một sự nỗ lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân từ cơ sở. Trường Mầm non B Hà Nội là một tập thể điển hình. Trong năm học 2007- 2008, cùng với toàn ngành, Trường đã triển khai nghiêm túc, bài bản từ việc tổ chức cho cán bộ – giáo viên – nhân viên nghe các chuyên gia đầu ngành nói chuyện về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ tịch để nhằm giúp cán bộ, giáo viên hiểu thêm về Bác Hồ thông qua những mẩu chuyện, câu chuyện thường ngày của Bác…, các đảng viên của Trường đã được tham dự đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với 10 chuyên đề ngay từ những ngày đầu tiên. Tất cả các đảng viên của Trường chính là lực lượng nòng cốt, những hạt nhân tích cực trong việc thực hiện Cuộc vận động vì các đồng chí đảng viên cũng đều tham gia trong các tổ chức chính quyền nên việc triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm giảng đạo đức Hồ Chí Minh” rất thuận lợi. Trong các buổi sinh hoạt Công đoàn hay trong Hội nghị cán bộ viên chức và Đại hội công đoàn, trường đã tổ chức cho anh chị em toạ đàm, trao đổi những nội dung trong đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý là với hình thức gắp thăm câu hỏi, hỏi đáp trực tiếp những vấn đề trên có liên hệ với công việc mà các giáo viên đang làm là chăm sóc và giáo dục trẻ. Thông qua hình thức này, các công đoàn viên đã mạnh dạn bày tỏ những hiểu biết, nguyện vọng và quyết tâm của mình trong công việc hàng ngày. Bên cạnh việc tổ chức toạ đàm, trong các buổi họp tổ, nhóm, các giáo viên lại sưu tầm những mẩu chuyện, những bài báo, bài thơ, bài hát về Bác để đọc đầu giờ hoặc dạy chị em hát nhằm cung cấp thêm những thông tin mà chị em cần khi tham gia Cuộc vận động. Nhiều chị em đã mạnh dạn viết nên những suy nghĩ của mình về những tình cảm với Bác cũng như bài học kinh nghiệm sâu sắc rút ra qua học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà Trường Mầm non B đã thực hiện trong hơn 1 năm qua để hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Điều đáng nói đây không phải là chỉ khi phát động Cuộc vận động thì Trường Mầm non B mới có những hành động hưởng ứng. Học tập và làm theo Bác đã được Nhà trường chú trọng từ khi mới thành lập. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Trường Mầm non B Hà Nội đã phấn đấu và trưởng thành với những thành tích đáng khâm phục: 3 lần được Nhà nước tặng Huân chương lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba và được tặng cờ thi đua của Chính phủ cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của ngành cũng như của Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh những tập thể, nhiều cá nhân của Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội luôn học tập và làm theo Bác từ nhiều năm qua. Điển hình như cô giáo Đỗ Thị Nga, Trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội. Cô đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để trở thành giáo viên dạy giỏi cấp thành phố trong nhiều năm liền và giáo viên dạy giỏi cấp toàn quốc năm học 2005 – 2006; cô giáo Trần Thị Hoà, giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà còn là một bí thư chi đoàn giỏi trong nhiều năm liền. Cô cũng là người đạt giải xuất sắc khi trình bày câu chuyện: “Sự ra đời bài thơ nổi tiếng của Bác Hồ căn dặn thanh niên” trong Cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Liên đoàn Thành phố Hà Nội tổ chức…

Còn rất nhiều, rất nhiều những tập thể, cá nhân nữa mà trong bài viết này chúng tôi chưa có dịp đề cập đến. Chỉ biết rằng, những hành động học tập và làm theo tấm gương của Bác ở các cơ sở thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp đẽ của những người làm công tác giáo dục. Đó còn là nguồn động viên, cổ vũ để các bạn bè đồng nghiệp và các thế hệ học sinh noi theo, đồng thời có tác dụng nhắc nhở và góp phần ngăn chặn hiện tượng tiêu cực đôi khi còn xuất hiện ở đâu đó trong ngành.

Tuy nhiên, Công đoàn Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xác định, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, trong thời gian tới, xác định rõ ý thức, trách nhiệm của nhà giáo trong việc thực hiện Cuộc vận động, cán bộ giáo viên, học sinh phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục, xáng đáng “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Tin mới

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác